Hồ Thị Mai

Thông tin bác sĩ Hồ Thị Mai

“Sống, làm việc nỗ lực hết mình mang lại sự hài lòng cho khách hàng”

— Bác sĩ Hồ Thị Mai / Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Hoa Lư —

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Bác si Đa khoa.
  • Bác sĩ Chuyên Khoa Mắt tại Bệnh viện Mắt trung ương.
  • Chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh Nhãn khoa.
  • Tham gia Hội thảo chuyên sâu tại Hà Nội và Sài Gòn

KINH NGHIỆM PHẪU THUẬT

  • Phẫu thuật 1.000 ca Phaco (Đục thủy tinh thể).
  • Phẫu thuật Mộng; Glocom, Quặm, Lác, sụp mi,…
  • Phẫu thuật tạo hình.