BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ

TT TÊN NỘI BỘ  Giá bác sĩ đề xuất Giá BHYT (TT22) Chênh lệch phải đóng (TT22)
A GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
1 Khám mắt                    120,000                    33,200                    86,800
2 Khám mắt chuyên gia                    350,000                    33,200                 316,800
B GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG                               –                            –
3 Giường bệnh nội khoa                    270,000                 171,600                    98,400
4 Giường bệnh ngoại khoa loại 2 hạng III khoa Mắt                    270,000                 225,200                    44,800
5 Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt                    270,000                 199,600                    70,400
6 Giường bệnh ngoại khoa loại IV hạng III khoa Mắt                    270,000                 168,100                 101,900
C GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
I CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
7 Chụp khu trú dị vật nội nhãn                    200,000                 100,000                 100,000
8 Chụp lỗ thị giác                    100,000                    68,300                    31,700
9 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)[loại 1]                    100,000                    63,200                    36,800
10 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)[loại 2]                    300,000                    63,200                 236,800
11 Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople                    500,000                 340,000                 160,000
12 Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu                    300,000                 217,000                    83,000
13 Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu                    300,000                 217,000                    83,000
14 Chụp đáy mắt không huỳnh quang                    300,000                 217,000                    83,000
15 Chụp đáy mắt RETCAM                    500,000                 340,000                 160,000
16 Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople màu                    500,000                 340,000                 160,000
17 Chụp đĩa thị 3D                    500,000                 340,000                 160,000
18 Siêu âm bán phần trước                    300,000                 220,000                    80,000
II THĂM DÒ CHỨC NĂNG                               –                            –
19 Test thử cảm giác giác mạc                      50,000                    42,100                      7,900
20  Test nhanh covid                      78,000                            –                    78,000
21 Test phát hiện khô mắt                      50,000                    42,100                      7,900
22 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm                    200,000                 115,000                    85,000
23 Đo thị trường trung tâm thị trường ám điểm                    200,000                    29,600                 170,400
24 Đo thị trường chu biên                    200,000                    29,600                 170,400
25 Đo nhãn áp (Maclakov Goldmann Schiotz…)                      50,000                    28,000                    22,000
26 Đo sắc giác                    105,000                    71,300                    33,700
27 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope)                      50,000                    31,200                    18,800
28 Đo khúc xạ máy                      30,000                    10,900                    19,100
29 Đo khúc xạ giác mạc Javal                      50,000                    38,300                    11,700
30  Đo thị lực                      50,000                            –                    50,000
31  Thử kính                      50,000                            –                    50,000
32  Đo độ lác                    150,000                    68,600                    81,400
33 Xác định sơ đồ song thị                    105,000                    68,600                    36,400
34 Đo biên độ điều tiết                    105,000                    68,600                    36,400
35 Đo thị giác 2 mắt                    105,000                    68,600                    36,400
36 Đo độ sâu tiền phòng                    300,000                 194,000                 106,000
37 Đo đường kính giác mạc                    105,000                    59,600                    45,400
38 Đếm tế bào nội mô giác mạc                    200,000                 138,000                    62,000
39 Chụp bản đồ giác mạc                    200,000                 138,000                    62,000
40 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm                    100,000                    62,900                    37,100
41 Đo độ lồi                    105,000                    59,600                    45,400
42 Test thử nhược cơ                    300,000                 194,000                 106,000
43 Đo độ dày giác mạc                    300,000                 138,000                 162,000
III  XÉT NGHIỆM                               –                            –                            –
44 Thời gian máu chảy phương pháp Duke                      30,000                    13,000                    17,000
45 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)                      50,000                    15,300                    34,700
46 Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)                      60,000                    37,900                    22,100
47 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)                      70,000                    41,500                    28,500
48 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)                      50,000                    47,500                      2,500
49 Cặn Addis                      60,000                    43,700                    16,300
50 Định lượng Acid Uric                      50,000                    21,800                    28,200
51 Định lượng Albumin                      50,000                    21,800                    28,200
52 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase)                      50,000                    21,800                    28,200
53 Đo hoạt độ Amylase                      50,000                    21,800                    28,200
54 Đo hoạt độ ALT (GPT)                      50,000                    21,800                    28,200
55 Đo hoạt độ AST (GOT)                      50,000                    21,800                    28,200
56 Định lượng Creatinin                      50,000                    21,800                    28,200
57 Định lượng Glucose                      50,000                    21,800                    28,200
58 Định lượng LH (Luteinizing Hormone)                    100,000                    82,000                    18,000
59 Định lượng Protein toàn phần                      50,000                    21,800                    28,200
60 Định lượng Urê                      50,000                    21,800                    28,200
61 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                      50,000                    27,800                    22,200
62 Định lượng Albumin                      50,000                    21,800                    28,200
IV GÂY MÊ HỒI SỨC                               –                            –                            –
63  Cấp cứu cao huyết áp                    300,000                            –                 300,000
64  Cấp cứu ngừng thở                    500,000                            –                 500,000
65  Cấp cứu tụt huyết áp                    300,000                            –                 300,000
66  Cấp cứu ngừng tim                    500,000                            –                 500,000
67  Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu                      50,000                            –                    50,000
68  Gây mê để khám                 1,000,000                            –              1,000,000
69  Gây mê phẫu thuật mắt                 5,000,000                            –              5,000,000
70 Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em                 5,000,000                 500,000              4,500,000
 THỦ THUẬT PHẪU THUẬT                               –                            –                            –
71 Phẫu thuật phaco kính TTT IQ Vivity              45,036,000              5,690,000            39,346,000
72 Phẫu thuật phaco kính TTT panoptix              40,036,000              5,690,000            34,346,000
73 Phẫu thuật phaco kính TTT  Intensity BN EZ              38,036,000              2,690,000            35,346,000
74 Phẫu thuật phaco Bunnyl Len MF              25,036,000              2,690,000            22,346,000
75 Phẫu thuật phaco kính TTT RAO 200E              21,036,000              2,690,000            18,346,000
76 Phẫu thuật phaco kính TTT IQSN60WF              12,690,000              5,690,000              7,000,000
77 Phẫu thuật phaco kính TTT RAO 800C              10,690,000              5,690,000              5,000,000
78 Phẫu thuật phaco kính TTT 677ABY(độ âm)                 7,690,000              2,690,000              5,000,000
79 Phẫu thuật phaco kính TTT HOYA 225                 9,190,000              5,690,000              3,500,000
80 Phẫu thuật phaco kính TTT 877PAY                 9,190,000              5,690,000              3,500,000
81 Phẫu thuật phaco kính TTT MIni 2 Ready                 6,190,000              5,690,000                 500,000
82 Phẫu thuật phaco kính TTT MINI 4                 6,190,000              5,690,000                 500,000
83  Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên                 2,500,000                            –              2,500,000
84 Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất gần mù                 4,000,000              3,039,000                 961,000
85 Tháo dầu Silicon nội nhãn                 5,000,000                 837,000              4,163,000
86 Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn              15,000,000              1,266,000            13,734,000
87 Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn              15,000,000              1,266,000            13,734,000
88 Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn[trẻ em]              16,500,000              3,039,000            13,461,000
89 Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn              16,500,000              1,266,000            15,234,000
90 Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính[trẻ em]              16,500,000              3,039,000            13,461,000
91 Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính              16,500,000              1,266,000            15,234,000
92 Phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn              15,000,000              3,039,000            11,961,000
93 Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên                 1,200,000                 323,000                 877,000
94 Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty)                 1,000,000                 323,000                 677,000
95 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty)                 4,000,000                 323,000              3,677,000
96 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường cao huyết áp trẻ đẻ non…)                 1,000,000                 417,000                 583,000
97 Mở bao sau đục bằng laser                 1,500,000                 268,000              1,232,000
98 Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik                 1,000,000                 802,000                 198,000
99  Điều trị sẹo giác mạc bằng laser                 2,000,000                            –              2,000,000
100 Phẫu thuật mở rộng điểm lệ                 4,000,000                 606,000              3,394,000
101 Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi                 4,000,000              1,072,000              2,928,000
102 Phẫu thuật mộng có ghép(kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá[ Mộng kép]                 4,100,000                 872,000              3,228,000
103 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá                 3,100,000                 872,000              2,228,000
104 Ghép màng ối kết mạc điều trị loét thủng giác mạc                 4,000,000              1,315,000              2,685,000
105 Tách dính mi cầu ghép kết mạc rời hoặc màng ối                 4,000,000              2,346,000              1,654,000
106 Lấy dị vật hốc mắt                 5,000,000                 937,000              4,063,000
107 Lấy dị vật trong củng mạc                 3,000,000                 937,000              2,063,000
108 Lấy dị vật kết mạc                    150,000                    67,000                    83,000
109 Lấy dị vật tiền phòng                 3,000,000              1,160,000              1,840,000
110 Cắt u da mi không ghép[loại 1]                 2,000,000                 756,000              1,244,000
111 Cắt u da mi không ghép[loại 2]                 3,000,000                 756,000              2,244,000
112 Cắt u da mi không ghép [U vàng]                 3,000,000                 756,000              2,244,000
113 Cắt u da mi không ghép [U vàng, phức tạp]                 6,000,000                 756,000              5,244,000
114 Cắt u mi cả bề dày không ghép[Loại 1]                 2,000,000                 756,000              1,244,000
115 Cắt u mi cả bề dày không ghép[loại 2]                 3,000,000                 756,000              2,244,000
116 Cắt u da mi có trượt lông mi vạt da hay ghép da                 6,000,000              1,266,000              4,734,000
117 Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da                 6,000,000              1,266,000              4,734,000
118 Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép                 3,000,000              1,190,000              1,810,000
119 Tiêm coctison điều trị u máu                    500,000                 194,000                 306,000
120 Điều trị u máu bằng hóa chất                    300,000                 194,000                 106,000
121 Áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt                    200,000                    60,800                 139,200
122 Laser điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt                 3,000,000              1,475,000              1,525,000
123 Chích mủ mắt                 3,000,000                 473,000              2,527,000
124 Ghép mỡ điều trị lõm mắt                 7,000,000                 870,000              6,130,000
125 Nâng sàn hốc mắt                 4,000,000              2,818,000              1,182,000
126 Tái tạo cùng đồ[ trẻ em]                 7,000,000              1,160,000              5,840,000
127 Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính                 6,000,000                 737,000              5,263,000
128 Đóng lỗ dò đường lệ                 3,000,000              1,497,000              1,503,000
129 Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ                 3,000,000              1,560,000              1,440,000
130 Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ phẫu thuật cơ chéo Faden)                 6,000,000                 837,000              5,163,000
131 Phẫu thuật lác thông thường[ 2 mắt ở trẻ em]              10,000,000              1,188,000              8,812,000
132 Phẫu thuật lác thông thường[ 1 mắt ở trẻ em]                 8,000,000                 772,000              7,228,000
133 Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 2 mắt ở trẻ em]              10,000,000              1,188,000              8,812,000
134 Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 1 mắt ở trẻ em]                 8,000,000                 772,000              7,228,000
135  Phẫu thuật lác người lớn [loại 1]                 8,000,000                            –              8,000,000
136  Phẫu thuật lác thông thường                 4,000,000                            –              4,000,000
137 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác                    100,000                    35,600                    64,400
138 Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi                    100,000                    35,600                    64,400
139  Chỉnh chỉ sau mổ lác                 1,000,000                            –              1,000,000
140  Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt                 6,000,000                            –              6,000,000
141  Sửa sẹo sau mổ lác                 3,000,000                            –              3,000,000
142 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác sụp mi                    100,000                    35,600                    64,400
143  Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi                 7,500,000                            –              7,500,000
144 Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi [trẻ em< 6 tuổi]                 7,000,000              1,340,000              5,660,000
145  Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi                 7,000,000                            –              7,000,000
146  Phẫu thuật tạo hình nếp mi                 7,000,000                            –              7,000,000
147  Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên dưới 2 mi)                 7,000,000                            –              7,000,000
148  Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo                 7,000,000                            –              7,000,000
149 Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi [trẻ em]                 7,500,000              1,340,000              6,160,000
150 Phẫu thuật làm hẹp khe mi rút ngắn dây chằng mi ngoài mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII                 7,000,000                 687,000              6,313,000
151 Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép                 4,000,000              1,110,000              2,890,000
152  Sửa sẹo xấu vùng quanh mi                 6,000,000                            –              6,000,000
153 Di thực hàng lông mi                 6,000,000                 870,000              5,130,000
154 Phẫu thuật mở rộng khe mi                 7,000,000                 687,000              6,313,000
155 Phẫu thuật hẹp khe mi                 7,000,000                 687,000              6,313,000
156  Lấy da mi sa (mi trên mi dưới 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi                 7,000,000                            –              7,000,000
157 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc                 4,000,000              1,755,000              2,245,000
158 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên                 1,000,000                 538,000                 462,000
159 Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt chân mống mắt)                 6,000,000              1,230,000              4,770,000
160 Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF                 4,000,000              1,260,000              2,740,000
161 Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa                 4,000,000              1,140,000              2,860,000
162 Mở góc tiền phòng                 3,000,000              1,160,000              1,840,000
163 Mở bè có hoặc không cắt bè                 4,000,000              1,140,000              2,860,000
164 Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm                 4,000,000              1,560,000              2,440,000
165 Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express)                 4,000,000              1,560,000              2,440,000
166 Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm[ chưa bao gồm vật tư ]                 4,000,000              1,560,000              2,440,000
167 Rút van dẫn lưu ống Silicon tiền phòng                 2,000,000                 837,000              1,163,000
168 Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc màng ối củng mạc                 4,000,000              1,072,000              2,928,000
169 Sửa sẹo bọng bằng kim (Phẫu thuật needling)                    200,000                    88,400                 111,600
170 Chọc hút dịch kính tiền phòng lấy bệnh phẩm                 1,000,000                 527,000                 473,000
171 Tiêm nội nhãn (Kháng sinh antiVEGF corticoid)                 1,000,000                 229,000                 771,000
172 Tiêm nhu mô giác mạc                    100,000                    50,300                    49,700
173 Tập nhược thị                    200,000                    36,100                 163,900
174 Rửa tiền phòng (máu xuất tiết mủ hóa chất)                 1,000,000                 772,000                 228,000
175 Rửa chất nhân tiền phòng                 1,000,000                 772,000                 228,000
176 Cắt bỏ túi lệ                 4,000,000                 872,000              3,128,000
177 Phẫu thuật mộng đơn thuần                 2,500,000                 902,000              1,598,000
178 Lấy dị vật giác mạc sâu                 1,000,000                 338,000                 662,000
179 Lấy dị vật giác mạc sâu[nông]                    200,000                    88,400                 111,600
180 Cắt bỏ chắp có bọc                 1,500,000                    81,000              1,419,000
181 Khâu cò mi tháo cò                 2,000,000                 419,000              1,581,000
182 Chích dẫn lưu túi lệ                    500,000                    81,000                 419,000
183  Phẫu thuật lác người lớn [loại 2]                 6,000,000                            –              6,000,000
184 Khâu da mi đơn giản                 1,500,000                 841,000                 659,000
185 Khâu phục hồi bờ mi                 2,000,000                 737,000              1,263,000
186 Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt                 2,000,000                 968,000              1,032,000
187 Khâu phủ kết mạc                 2,000,000                 660,000              1,340,000
188 Khâu giác mạc[ phức tạp]                 5,000,000              1,160,000              3,840,000
189 Khâu giác mạc[đơn thuần]                 3,400,000                 777,000              2,623,000
190 Khâu củng mạc                 3,000,000              1,266,000              1,734,000
191 Thăm dò khâu vết thương củng mạc                 3,000,000              1,160,000              1,840,000
192 Khâu lại mép mổ giác mạc củng mạc                 2,000,000                 777,000              1,223,000
193 Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy)                 4,000,000              1,140,000              2,860,000
194 Lạnh đông thể mi                 4,000,000              1,755,000              2,245,000
195 Điện đông thể mi                 1,000,000                 506,000                 494,000
196 Bơm hơi / khí tiền phòng                 1,500,000                 772,000                 728,000
197 Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài                 4,000,000                 772,000              3,228,000
198 Múc nội nhãn                 4,000,000                 561,000              3,439,000
199 Cắt thị thần kinh                 4,000,000                 772,000              3,228,000
200 Phẫu thuật quặm(1 mi- gây tê)                 3,000,000                 660,000              2,340,000
201 Phẫu thuật quặm(2 mi- gây tê)                 4,000,000                 877,000              3,123,000
202 Phẫu thuật quặm(3 mi-gây tê)                 5,000,000              1,112,000              3,888,000
203 Phẫu thuật quặm(4 mi-gây tê)                 6,000,000              1,291,000              4,709,000
204 Phẫu thuật quặm tái phát                 3,000,000                 660,000              2,340,000
205 Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko)                 3,650,000                 660,000              2,990,000
206 Mổ quặm bẩm sinh                 3,650,000                 660,000              2,990,000
207 Cắt chỉ khâu giác mạc                    100,000                    35,600                    64,400
208 Tiêm dưới kết mạc                    300,000                    50,300                 249,700
209 Tiêm cạnh nhãn cầu                    100,000                    50,300                    49,700
210 Tiêm hậu nhãn cầu                    100,000                    50,300                    49,700
211 Bơm thông lệ đạo 2 mắt[trẻ em]                    400,000                    98,600                 301,400
212 Bơm thông lệ đạo 1 mắt[trẻ em]                    300,000                    61,500                 238,500
213 Bơm thông lệ đạo 2 mắt[người lớn]                    150,000                    98,600                    51,400
214 Bơm thông lệ đạo 1 mắt[người lớn]                    100,000                    61,500                    38,500
215 Lấy máu làm huyết thanh                    105,000                    60,000                    45,000
216 Điện di điều trị                    100,000                    23,000                    77,000
217 Khâu kết mạc                 2,000,000                 841,000              1,159,000
218 Lấy calci kết mạc                    100,000                    37,300                    62,700
219 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản                    100,000                    35,600                    64,400
220 Cắt chỉ khâu kết mạc                    100,000                    35,600                    64,400
221 Đốt lông xiêu nhổ lông siêu                    100,000                    50,000                    50,000
222 Bơm rửa lệ đạo                    100,000                    38,300                    61,700
223 Chích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc[trẻ em]                    300,000                    81,000                 219,000
224 Chích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc                    200,000                    81,000                 119,000
225  Thay băng                      50,000                            –                    50,000
226 Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa                 7,000,000              1,072,000              5,928,000
227 Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển                 4,000,000              2,302,000              1,698,000
228 Phẫu thuật chỉnh xoay lấy IOL có hoặc không cắt DK                 4,000,000              1,230,000              2,770,000
229 Nặn tuyến bờ mi đánh bờ mi                      50,000                    37,300                    12,700
230 Rửa cùng đồ                      60,000                    44,000                    16,000
231 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu                    400,000                 340,000                    60,000
232 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi)                    105,000                    88,400                    16,600
233 Bóc giả mạc                    150,000                    88,400                    61,600
234 Rạch áp xe mi                    300,000                 197,000                 103,000
235 Rạch áp xe túi lệ                    500,000                 197,000                 303,000
236  Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ giác mạc hình chóp bệnh lý bề mặt giác mạc                    200,000                            –                 200,000
237 Soi đáy mắt trực tiếp                      63,000                    55,300                      7,700
238 Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương                    100,000                    55,300                    44,700
239 Soi đáy mắt bằng Schepens                    100,000                    55,300                    44,700
240 Soi góc tiền phòng                    100,000                    55,300                    44,700
241 Theo dõi nhãn áp 3 ngày                    200,000                 115,000                    85,000
242 Đo thị giác tương phản                    105,000                    68,600                    36,400
243  Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên dưới và tạo hình 2 mi              10,000,000                            –            10,000,000
244  Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới                 6,000,000                            –              6,000,000
245  Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt)                 6,000,000                            –              6,000,000
246  Phẫu thuật điều trị hở mi                 6,000,000                            –              6,000,000
247  Phẫu thuật tạo hình mi                 7,000,000                            –              7,000,000
248  Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí)                 6,000,000                            –              6,000,000
249 Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính)                 5,000,000              1,988,000              3,012,000
250 Mở bao sau bằng phẫu thuật                 3,000,000                 622,000              2,378,000
251 Nối thông lệ mũi nội soi                 7,000,000              1,072,000              5,928,000
252 Phẫu thuật Epicanthus                 6,000,000                 872,000              5,128,000
253 Cắt màng xuất tiết diện đồng tử cắt màng đồng tử                 3,000,000                 970,000              2,030,000
254  Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 1]                 5,000,000                            –              5,000,000
255  Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 2]                 7,500,000                            –              7,500,000
256  Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 3]              10,000,000                            –            10,000,000
257  Lùi cơ nâng mi                 5,000,000                            –              5,000,000
258  Phẫu thuật  tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi                 7,000,000                            –              7,000,000
259  Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 1]                 5,000,000                            –              5,000,000
260  Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 2]                 7,500,000                            –              7,500,000
261  Điều trị co giật mi co quắp mi cau mày nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox dysport) laser [loại 3]              10,000,000                            –            10,000,000
262  Tháo đai độn củng mạc                 3,500,000              1,693,000              1,807,000
263  Tiêm Avastin nội nhãn (DV)                 1,500,000                            –              1,500,000
264  Tiêm Botox1                 5,000,000                            –              5,000,000
265  Tiêm Botox2                 7,000,000                            –              7,000,000
266  Tiêm Botox3              10,000,000                            –            10,000,000
267  Tích Sao Bệnh Án(D                      50,000                            –                    50,000

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

BS CKII. TRẦN BÁ KIỀN

____________________________

BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ

Địa chỉ: 153-161 Lê Đại Hành, Phố Thanh Sơn, Phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình

Hotline: 0878.135.135     |     Facebook: Bệnh viện Mắt Hoa Lư     |    Youtube: Bệnh viện Mắt Hoa Lư