Nguyễn Thị Thuỳ Tiên

Thông tin bác sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Tiên

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Tây Nguyên
  • Tốt nghiệp loại Giỏi / Bác sĩ Nội trú Nhãn khoa tại Đại học Y Dược Huế – Đại học Huế.

CHỨNG CHỈ

  • Năm 2018: Chứng chỉ Giải phẫu sinh lý Mắt và phương pháp thăm dò chức năng
  • Năm 2020: Chứng chỉ phẫu thuật cắt bè củng giác mạc
  • Năm 2022: Chứng chỉ Phaco / Chứng chỉ kỹ thuật khúc xạ

GIẢI THƯỞNG

  • Giải Nhất chuyên đề: Bác sĩ trẻ, Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam 2018 tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  • Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhãn khoa 2019
  • Bệnh lý kết giác mạc do miễn dịch và dị ứng 2018
  • Xu hướng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý kết giác mạc 2018
  • Glôcôm và bệnh lý bề mặt nhãn cầu 2017