Phạm Xuân Đông

Thông tin bác sĩ Phạm Xuân Đông

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc khám chữa bệnh ở Ninh Bình.
  • Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Nhãn Khoa.
  • Tham gia Hội thảo chuyên sâu tại nhiều nơi.

KINH NGHIỆM PHẪU THUẬT

  • Phẫu thuật thành công nhiều trường hợp Mộng thịt.
  • Phẫu thuật Quặm…
  • Và nhiều các phẫu thuật khác.