Huỳnh Thị Xuân Thảo

Thông tin bác sĩ Huỳnh Thị Xuân Thảo

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiêp bác sĩ đa khoa- đại học y huế; Bác sĩ Nội trú nhãn khoa
  • Chứng chỉ phẫu thuật Phaco
  • Chứng chỉ đào tạo kĩ thuật khúc xạ