Trịnh Thế Sơn

Thông tin bác sĩ Trịnh Thế Sơn

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Học Viện Quân Y.
  • Tốt nghệp bác sĩ định hướng chuyên khoa mắt Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ lắp và đặt kính tiếp xúc Ortho K đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ kiểm soát cận thị trẻ em Viện thị giác Hải Yến Eyecare.
  • Chứng chỉ kính tiếp xúc Ortho K của GP Specialist Hoa Kì

KINH NGHIỆM PHẪU THUẬT

  • Phẫu thuật Mộng.
  • Phẫu thuật Quặm,…