Báo cáo giám sát tuân thủ quy trình kĩ thuật

BÁO CÁO GIÁM SÁT VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT DỰA TRÊN CÁC BẢNG KIỂM

  1. THỜI GIAN

Hoạt động chuyên môn quý IV năm 2023

  1. NỘI DUNG
    Dựa vào nội dung hoạt động chuyên môn quý IV năm 2023 như sau:
  • Phòng KHTH phối hợp bên chuyên môn thực hiện việc giám sát định kỳ/ đột xuất việc tuân thủ các QTKT dựa trên các bảng kiểm đã xây dựng.
  • Phòng điều dưỡng tổ chức thực hiện kiểm tra chéo các khoa lâm sàng về công tác điều dưỡng.
  1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA PHÒNG KHTH VÀ KHỐI CHUYÊN MÔN
STT NỘI DUNG KHOA KHÁM BỆNH MẮT TỔNG HỢP XÉT NGHIỆM
1 QTKT Phẫu thuật Phaco 93.61%
2 QTKT Phẫu thuật Mộng thịt 89.15%
TỔNG CHUNG 91.38%  

 

  1. KẾT QUẢ KIỂM TRA CHÉO CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG
STT NỘI DUNG KHOA KHÁM BỆNH MẮT TỔNG HỢP XÉT NGHIỆM
1 QTKT Nặn đánh bờ mi 82.32%
2 QTKT Bơm thông/ rửa lệ đạo 85.17% 84.65%
3 QTKT Vệ sinh tay thường quy 84.24% 85.16% 87.76%
4 QTKT Vệ sinh mắt trước phẫu thuật 85.13%
5 QTKT Lấy máu tĩnh mạch 84.13% 91.39%
TỔNG CHUNG 83.91% 84.77% 89.58%

 

  • Riêng Phòng mổ có thêm bảng kiểm : Giám sát thực hành Kiểm soát nhiễm khuẩn phòng mổ: 93.62%

 

  • TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT TUÂN THỦ QUY TRÌNH KĨ THUẬT

Việc thực hiện quy trình kĩ thuật ở các khoa phòng tuân thủ tương đối tốt dựa theo bảng kiểm. Tuy nhiên cần nghiêm túc thực hiện theo đúng bảng kiểm để tránh tối đa sai sót chuyên môn. Đề nghị đào tạo cập nhật định kỳ cũng như tiến hành công tác giám sát chặt chẽ bao gồm giám sát đột xuất để đánh giá khách quan mức độ tuân thủ của nhân viên y tế.

Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2023