Hưởng ứng NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2023 của Liên Hợp Quốc

???? Hưởng ứng NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2023 ????????‍???? của Liên Hợp Quốc
???? với chủ đề là: “Các giải pháp mang tính thay đổi vì sự phát triển toàn diện: Vai trò của sự đổi mới trong việc thúc đẩy một thế giới công bằng và dễ tiếp cận”.
???? Chủ đề này kêu gọi cộng đồng đã đến lúc phải hành động và tìm ra các giải pháp chung nhằm xây dựng một thế giới bền vững và dễ thích ứng hơn cho người khuyệt tật cũng như những thế hệ mai sau.
???? Một trong những điểm chính của Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật là nhấn mạnh việc tạo ra môi trường thân thiện và có cơ hội công bằng cho tất cả. Điều này không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là của cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi cá nhân.
???? Hãy cùng nhau tôn trọng, đồng hành và tạo cơ hội cho những người khuyết tật tạo nên xã hội bao dung hơn.
Có thể là hình minh họa về văn bản cho biết 'BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ Hưởng ứng NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 03/12/2023 Với chủ đề Gác giải pháp mang tính thay đổi vì sự phát triển toàn diện: vai trò của sự đổi mới trong việc thúc đẩy một thế giái công bằng và dễ tiếp cận Leu eлwe គ Ti แ FBệnh fBệnhviệnMắtHoaLu viện Mắt Hoa https://mathoalu.com/ 0878. 135'
———————————–
BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
????Số 153-161 đường Lê Đại Hành, Thanh Bình, TP. Ninh Bình
☎️Hotline: 0878.135.135