KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP THÀNH BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ (19/12/2020 – 19/12/2023)

???? Sau 3️⃣ năm năm xây dựng và phát triển (19/12/2020 – 19/12/2023) #Bệnh_viện_Mắt_Hoa_Lư dần trưởng thành, lớn mạnh.
???? Với sự chuẩn bị chu đáo cả về chuyên môn và phong cách phục vụ, tập thể cán bộ nhân viên Mắt Hoa Lư quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về chuyên môn, kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao tay nghề, vun đắp các giá trị nhân đạo, nhân văn, bồi dưỡng nghiệp vụ và xây dựng một thương hiệu “Bệnh viện trong lòng Nhân dân”. ♥️