THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
VỊ TRÍ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Mô tả công việc:
???? VAI TRÒ
– Đảm bảo hoạt động của phòng KHTH-QLCL
– Xây dựng và hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển phòng KHTH-QLCL
– Quản lý cơ sở vật chất của phòng KHTH-QLCL
– Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
???? NHIỆM VỤ
– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của Phòng KHTH cũng như hoạt động chuyên môn của Bệnh viện
– Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, bình bệnh án liên khoa và toàn bệnh viện, tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ..
– Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế bệnh viện.
– Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng
– Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của bệnh viện.
– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện
???? YÊU CẦU
Trình độ, kinh nghiệm:
– Bằng cấp: Cao đẳng Điều dưỡng trở lên, ưu tiên Cử nhân Điều dưỡng,Y tế công cộng, Y học dự phòng…
– Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm KHTH hoặc tương đương ít nhất 1 năm
Yêu cầu khác: Chịu áp lực công việc cao và làm thêm giờ
Loại hình công việc: Toàn thời gian
✅HỒ SƠ GỬI VỀ
BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
???? Địa chỉ 153-161 Lê Đại Hành- Thành phố Ninh Bình
???? Benhvienmathoalu@gmail.com